Dictionary X

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

Glosarium

Keterangan

XAG

Simbol untuk komiditi perak. X merupakan lambang untuk metal, sedangkan AG diambil dari kata Argentum yang berarti perak.

XAU

Simbol untuk komiditi emas. X merupakan lambang untuk metal, sedangkan AU diambil dari kata Aurum yang berarti emas.

 

# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Share